KE.CY - Košické Cyklotraily

História občianskeho združenia KE.CY siaha do roku 2008, kedy ešte pod záštitou SloMBA o.z. vzniká prvý legálny singletrack na území Mestských lesov Košice s názvom Jahoda o dĺžke 2km.

História občianskeho združenia KE.CY siaha do roku 2008, kedy ešte pod záštitou SloMBA o.z. vzniká prvý legálny singletrack na území Mestských lesov Košice s názvom Jahoda o dĺžke 2km.

Od roku 2014 je SloMBA o.z. v Košiciach zastúpená občianskym združením KE.CY - košické cyklotraily o.z.. Pod hlavičkou KE.CY sa následne darí vybudovať ďalšie tri legálne singletracky o dĺžke približne 4,4 km (Držhuba, Lesmír, Zlatoklopka). Všetky sú sústredené v rekreačnej oblasti Bankov a sú veľmi ľahko a rýchlo dostupné z mesta priamo bicyklom, mestskou hromadnou dopravou, prípadne autom.

V súčasnosti intenzívne pracujeme na legalizácii existujúcich trailov, ktoré vznikli v dávnejšej dobe mimo aktivít KE.CY a rovnako sa usilovne zameriavame na schvaľovanie nových lokalít a plánovanie výstavby ďalších trás.

           

Aktuálne informácie o KE.CY nájdete na stránke:

WEB KOŠICKÉ CYKLOTRAILY

III ZATVOR MENU