Cyklostopy - Stará Ľubovňa

Pred začatím výstavby OZ Cyklovňa v spolupráci so SloMBA zorganizovala školenie Trail Builders Camp 2014 za účelom získania teoretických a praktických skúsenosti so stavbou singletracku. Školenie sa uskutočnilo v dňoch 25.-27. júna 2014 azúčastnilo sa ho 17 osôb zo Starej Ľubovne, Prešova a Liptovského Mikuláša. 25. jún je zároveň deň oficiálneho začatia výstavby singletracku. Najintenzívnejšie mesiace stavby boli v mesiacoch september, október a november, počas ktorých sa nám podarilo prekopať základnú líniu singletracku. V decembri sa vybudovali drevené premostenia cez problémové úseky, čím sa celý singletrack stal prejazdný od štartu až po cieľ.
OZ Cyklovni sa vďaka dobrovoľníkom ochotných priložiť ruku k dielu, podarilo vybudovať singletrack o dĺžke 3 kilometre. Najdlhšia trať sa volá Vlčia stopa, dve kratšie trate sa volajú Medvedia a Rysia stopa.Všetky trate sú označené vlastným piktogramom a nesú spoločné pomenovanie CYKLOSTOPY.

Vlčia stopa
Pred začatím výstavby OZ Cyklovňa v spolupráci so SloMBA (Slovenská
mountainbiková asociácia) zorganizovala školenie TrailBuilderCamp 2014
za účelom získania teoretických a praktických skúsenosti so stavbou
singletracku. Školenie sa uskutočnilo v dňoch 25.-27. júna 2014 a
zúčastnilo sa ho 17 osôb zo Starej Ľubovne, Prešova a Liptovského
Mikuláša. 25. jún je zároveň deň oficiálneho začatia výstavby
singletracku.
Najintenzívnejšie mesiace stavby boli v mesiacoch september, október a
november, počas ktorých sa nám podarilo prekopať základnú líniu
singletracku. V decembri sa vybudovali drevené premostenia cez
problémové úseky, čím sa celý singletrack stal prejazdný od štartu až
po cieľ. Jedná sa o veľmi intenzívny a technický singletrack s
množstvom zákrut, prechádzajúci cez smrekové, bukové, borovicové a
smrekovcové pasáže.
Stavba singletracku si vyžiadala:
- 1100 hodín plánovacích a výkopových prác
- 25 kusov náradia použitých pri stavbe singletracku
- 38 osôb sa minimálne raz podieľalo dobrovoľníckou prácou pri realizácii diela
OZ Cyklovni sa vďaka dobrovoľníkom ochotných priložiť ruku k dielu,
podarilo vybudovať singletrack o dĺžke 3 kilometre. Najdlhšia trať sa
volá Vlčia stopa, dve kratšie trate sa volajú Medvedia a Rysia stopa.
Všetky trate sú označené vlastným piktogramom a nesú spoločné
pomenovanie CYKLOSTOPY.
PS: čoskoro ukážeme oficiálnu mapu ;

V skratke o trati

Jedná sa o veľmi intenzívny a technický singletrack s množstvom zákrut, prechádzajúci cez smrekové, bukové, borovicové asmrekovcové pasáže.

Fakty a pár čísiel

  • Na výstavbe singletracku sa odpracovalo 1100 hodín plánovacích a výkopových prác
  • Projekt bol podporvovaný mestom Stará Ľubovňa
  • Celková dĺžka singletracku Vĺčia stopa – 3 km

Cyklovňa


     

     

 

 

 

III ZATVOR MENU