TBK - Trail Biely Kríž

Sme občianske združenie zamerané najmä na budovanie a udržiavanie špecifických cyklistických trás určených pre horskú cyklistiku – takzvaných MTB trailov. Našu členskú základňu tvoria zanietení bajkeri odhodlaní prispieť k rozvoju horskej cyklistiky. Našou snahou je vytvárať legálne MTB traily a to tak, aby čo najmenej narúšali prírodné prostredie, zároveň boli rozumne prepojené a dostupné.

Traily sa nachádzajú na miestach na tento účel vhodných a schválených príslušnými úradmi. Snažíme sa, aby boli v rámci možností bezpečné a nepredstavovali kolízne - problematické body v súvislosti s inými užívateľmi mestských lesov.   V neposlednom rade sa usilujeme o budovanie komunity a organizovanie spoločensko/ekologických aktivít s tým súvisiacich.
Týmto zámerom sa úspešne venujeme od roku 2013. Výsledkom je zabehnutý a všeobecne obľúbený projekt TrailBK. Jedná sa o unikátnu sieť cyklotrás – MTB trailov nad mestskou časťou Bratislava – Rača, ktorá spĺňa aktuálne nároky horskej cyklistiky a láka návštevníkov zo širokého okolia.

Traily sa nachádzajú na miestach na tento účel vhodných a schválených príslušnými úradmi. Snažíme sa, aby boli v rámci možností bezpečné a nepredstavovali kolízne - problematické body v súvislosti s inými užívateľmi mestských lesov.   V neposlednom rade sa usilujeme o budovanie komunity a organizovanie spoločensko/ekologických aktivít s tým súvisiacich.

Týmto zámerom sa úspešne venujeme od roku 2013. Výsledkom je zabehnutý a všeobecne obľúbený projekt TrailBK. Jedná sa o unikátnu sieť cyklotrás – MTB trailov nad mestskou časťou Bratislava – Rača, ktorá spĺňa aktuálne nároky horskej cyklistiky a láka návštevníkov zo širokého okolia.

               

Aktuálne informácie o TBK nájdete na stránke:

WEB TBK

III ZATVOR MENU